Amelia Patterson

 

“Byddwch yn hyderus yn yr hyn ydych chi ac yn falch o’r hyn yr ydych yn tyfu i fod.”

  Read more

Ffion Watts

 

“Byddwch yn ddewr, cymerwch risgiau a chofleidiwch yr annisgwyl”

 

Read more

Farhana Ali

 

“Canolbwyntiwch ar yr hyn rydych chi’n gallu ei wneud, a gweithiwch ar yr hyn na allwch ei wneud”

 

Read more

Matt Richards – Stori Gyrfa

Peidiwch â gadael i lwyddiant fynd i’ch pen, a pheidiwch byth â gadael i fethiant eich clwyfo – daliwch ati i ymladd mor galed ag y gallwch

  Read more

Louise Dempster

 

“Byddwch yn unigryw, yn ddewr ond yn onest”

  Read more

Andrew Walsh – Stori Gyrfa

 

“Mae gwaith caled yn arwain at lwc”

 

Eisteddon ni gyda’r Hyfforddwr Gyrfa, Andrew, i drafod sut y gall bob gyrfa amrywio o ran ei daith, ond rhaid cofio, byddwch chi bob tro yn cyrraedd lle’r rydych chi am ei gyrraedd. Y canlyniad? Stori gyrfa ysbrydoledig sy’n profi nad oes rhai i chi weithio popeth allan i barhau i symud ymlaen.

Read more

Samantha Crowley – Stori Gyrfa

“Nid yw llwyddiant yn derfynol; nid yw methiant yn angheuol: Y dewrder i barhau sy’n cyfrif.”

 

Eisteddon ni i lawr gyda’r Cydlynydd Prosiect Sam i drafod pwysigrwydd dilyn gyrfa bwrpasol a chanfod ystyr yn y gwaith rydych chi’n ei wneud bob dydd.

Y canlyniad? Stori gyrfa galonogol sy’n ein hatgoffa bod heriau yn bodoli i’w goresgyn a’ch bod chi’n tyfu trwy’r hyn rydych chi’n mynd drwyddo.

Read more

Julie Bowen – Stori Gyrfa

“Credwch y gallwch ac fe wnewch”

Eisteddon ni lawr gyda Hyfforddwr Gyrfa, Julie, a siarad am sut mae’ch gweithredoedd yn dibynnu ar eich cred a sut mae’ch llwyddiant yn dibynnu ar eich gweithredoedd. Y canlyniad? Hanes gyrfa craff ac ysbrydoledig i’n hatgoffa bod rhaid i ni fod y gorau y gallwn fod er ein mwyn ni’n hunain, a’r mwyaf caled rydych yn gweithio y mwyaf ffodus y byddwch.

Read more

Sian James – Straeon Gyrfa

“Gallwn wireddu ein breuddwydion a dyheadau os ydym yn ddigon dewr i’w dilyn”

Cawsom sgwrs â Sian, Cydlynydd Prosiect, i drafod sut gall y llwybr tuag at lwyddiant fod yn un heriol a throellog, ond bob amser yn antur. Y canlyniad? Stori yrfa galonogol sy’n ein hannog i groesawu ansicrwydd a pharchu’r harddwch sy’n gysylltiedig â cyflawni twf; pan nad oes unrhyw beth yn sicr, mae unrhyw beth yn bosib!

Read more

Kirsty Drane – Straeon Gyrfa

“Byddwch yn falch o’r gwaith rydych yn ei gyflawni, o bwy ydych chi a’r gwahaniaeth rydych chi’n ei wneud”

 

Cawsom sgwrs â Kirsty, Derbynydd, i drafod pwysigrwydd gwerthuso eich sefyllfa a sicrhau bod eich gwerthoedd yn cyd-fynd â’ch rôl.

Y canlyniad? Stori yrfa gymhellgar sy’n profi bod amser yn rhoi persbectif gwahanol i ni, a bod newid cyfeiriad o ran gyrfa yn beth hollol iawn i’w wneud!

Read more