Amelia Patterson

 

“Byddwch yn hyderus yn yr hyn ydych chi ac yn falch o’r hyn yr ydych yn tyfu i fod.”

  Read more

Ffion Watts

 

“Byddwch yn ddewr, cymerwch risgiau a chofleidiwch yr annisgwyl”

 

Read more

Louise Dempster

 

“Byddwch yn unigryw, yn ddewr ond yn onest”

  Read more

Andrew Walsh – Stori Gyrfa

 

“Mae gwaith caled yn arwain at lwc”

 

Eisteddon ni gyda’r Hyfforddwr Gyrfa, Andrew, i drafod sut y gall bob gyrfa amrywio o ran ei daith, ond rhaid cofio, byddwch chi bob tro yn cyrraedd lle’r rydych chi am ei gyrraedd. Y canlyniad? Stori gyrfa ysbrydoledig sy’n profi nad oes rhai i chi weithio popeth allan i barhau i symud ymlaen.

Read more

Samantha Crowley – Stori Gyrfa

“Nid yw llwyddiant yn derfynol; nid yw methiant yn angheuol: Y dewrder i barhau sy’n cyfrif.”

 

Eisteddon ni i lawr gyda’r Cydlynydd Prosiect Sam i drafod pwysigrwydd dilyn gyrfa bwrpasol a chanfod ystyr yn y gwaith rydych chi’n ei wneud bob dydd.

Y canlyniad? Stori gyrfa galonogol sy’n ein hatgoffa bod heriau yn bodoli i’w goresgyn a’ch bod chi’n tyfu trwy’r hyn rydych chi’n mynd drwyddo.

Read more

Beth Fisher

“Ni waeth sawl gwaith y cewch eich llorio, yr hyn sy’n bwysig yw codi i’ch traed a chario ymlaen bob tro.”

Read more

David Freeman

 

“Peidiwch â chanolbwyntio gormod ar greu bywoliaeth. Cofiwch greu bywyd i chi’ch hun”

 

Read more

Owen Davies

 

“Un dydd ar y tro mae creu bywyd llwyddiannus.”

 

Read more

Nicola Berry

 

“Os nad yw’n eich herio, ni fyddwch yn newid”

Read more

James Bevan

“Dim ond chi sy’n gallu penderfynu pa mor llwyddiannus rydych chi am fod”

Read more