Stacey Turner

Mynychodd Stacey sesiwn datblygu Staff y GIG a gynhaliwyd gan Gwell Swyddi, Gwell Dyfodol, er mwyn cyflawni cynnydd yn ei rôl. Roedd Stacey yn gweithio fel Nyrs Cyswllt Iechyd Meddwl ond yn dymuno cymryd y cama nesaf ar ei thaith gyrfa. Gyda chefnogaeth Lynsey, Hyfforddwr Gyrfa, daeth hi o hyd i’r cyfle perffaith ac fe dderbyniodd help ar lunio cais. Cynhaliodd Lynsey ffug gyfweliadau i wella hyder a sgiliau Stacey, ac ar ôl ymdrechu ac ymroi yn llwyr, fe wnaeth hi’n wych yn ei chyfweliad a chynigiwyd rôl iddi fel Ymarferydd Iechyd Meddwl Galwedigaethol!

Mae Stacey bellach yn chwarae rhan flaenllaw yn ei thîm newydd, gan ddatblygu gwasanaeth iechyd meddwl er mwyn darparu asesiadau atgfeirio i gleientiaid yn y gweithle. Ers dechrau ei rôl newydd, roedden ni’n hapus i’w chroesau hi i ddod i mewn i ddarparu dwy sesiwn i staff Gwell Swyddi, Gwell Dyfodol ar iselder, gorbyrder, atal hunanladdiad a chymorth cyntaf. Mae sesiynau eraill eisoes wedi eu trefnu a braf yw bod yn rhan o ddatblygiad parhaus Stacey ar ei thaith gyrfa anhygoel.

“Trwy drafod fy nyheadau gyda fy Hyfforddwr Gyrfa, datblygais well dealltwriaeth o fy hun a’m nodau. Fe wnaeth y gefnogaeth fy helpu i fagu hyder, gwella fy sgiliau ‘gwneud penderfyniadau’ ac fe dderbyniais dechnegau a sgiliau defnyddiol iawn i’w defnyddio mewn cyfweliadau. Mae’r rôl arwain hon yn caniatáu i mi ddefnyddio fy holl gymwysterau blaenorol, fy sgiliau trosglwyddadwy, yn ogystal â darparu llwyfan i mi ddatblygu gwasanaethau trugarog, holistaidd sy’n diwallu fy ngwerthoedd personol a phroffesiynol.” – Stacey

Os ydych chi am dderbyn cymorth i symud ymlaen yn eich gyrfa, neu cymorth i ddod o hyd i rôl newydd, cysylltwch â’r tîm i ddarganfod sut y gallwn eich helpu:

01792 284450 | info@betterjobsbetterfutures.wales