Therapydd Lleferydd ac Iaith

Ar draws De Cymru
£19.66- £22.88 yr awr, yn dibynnu ar brofiad
Amser Llawn
14/12/20 Read more

Ffisiotherapydd

Ar draws De Cymru
£16.09 – £19.70 yr awr, yn dibynnu ar brofiad
Amser Llawn
14/12/20 Read more

Therapydd Galwedigaethol

Ar draws De a Gorllewin Cymru
£14.84 -£19.98 yr awr, yn dibynnu ar brofiad
Amser Llawn
14/12/20 Read more

Gweithiwr Cymorth

Canol Abertawe
£8.72 i £9.31 yr awr, yn dibynnu ar brofiad a chymwysterau
Rolau Amser Llawn a Rhan Amser ar gael
14/12/20 Read more

Glanhawr Domestig

Llanelli
£8.72 yr awr
Rolau Amser Llan a Rhan-amser ar gael
14/12/20 Read more

Cynorthwyydd Gofal

Lleoliadau
£8.72 to £9.31 yr awr, yn dibynnu ar brofiad a chymwysterau
Rolau Amser Llawn, Rhan Amser a Rhyddhad ar gael
14/12/20 Read more

Cogydd

Llanelli
£8.72-£9.08 yr awr, yn dibynnu ar brofiad a chymwysterau
Rolau Amser Llawn a Rhan Amser ar gael
14/12/20 Read more

Gweithiwr Cymorth Tai

Lleoliadau
£18,450 pro rata
Amser Llawn
10/12/20 Read more

Cynorthwyydd Tai a Chefnogaeth

. Lleoliadau amrywiol
£16,000
Rhan Amser
7/12/20 Read more

Uwch Beiriannydd Cymorth

Abertawe
£24,000 – £30,000
Amser Llawn
3/12/20

Read more