Crefftwr Peirianneg Gwasanaethau Adeiladu – Prentis

Abertawe (a teithio pan fod gofyn)
£6.78 yr awr
Amser Llawn
15.7.22
Read more

Trydanwr – Prentis

Abertawe (a teithio pan fod gofyn)
£5.59 yr awr
Amser Llawn
15.7.22
Read more

Sian James – Straeon Gyrfa

“Gallwn wireddu ein breuddwydion a dyheadau os ydym yn ddigon dewr i’w dilyn”

Cawsom sgwrs â Sian, Cydlynydd Prosiect, i drafod sut gall y llwybr tuag at lwyddiant fod yn un heriol a throellog, ond bob amser yn antur. Y canlyniad? Stori yrfa galonogol sy’n ein hannog i groesawu ansicrwydd a pharchu’r harddwch sy’n gysylltiedig â cyflawni twf; pan nad oes unrhyw beth yn sicr, mae unrhyw beth yn bosib!

Read more

Gweithiwr Warws

Canolfan ddosbarthu Morfa, Llanelli

16-17 £5ya; 18-20 £7ya; 21-22 £9.18ya; 23+ £9.50ya
Llawn Amser & Rhan Amser
30.06.2022
Read more

Rheolwr Ardal y Swyddfa’r Post

Canolfan ddosbarthu Morfa, Llanelli yn bennaf, ond bydd gofyn i chi weithio ar bob safle

Yn dibynnu ar brofiad
Amser Llawn
30.06.2022
Read more

Cynorthwyydd Cynnal a Chadw Cyffredinol

Distribution Centre in Morfa, Llanelli
16-17 £5ya; 18-20 £7ya; 21-22 £9.18ya; 23+ £9.50ya
Llawn Amser & Rhan Amser
30.06.2022
Read more

Cynorthwyydd Cigyddiaeth

Porth Tywyn and the Distribution Centre in Morfa, Llanelli
16-17 £5ya; 18-20 £7ya; 21-22 £9.18ya; 23+ £9.50ya
Llawn Amser & Rhan Amser
30.6.22
Read more

Cynorthwyydd Popty

Loughor, City Centre and the Distribution Centre in Morfa, Llanelli
16-17 £5ya; 18-20 £7ya; 21-22 £9.18ya; 23+ £9.50ya
Llawn Amser & Rhan Amser
30.06.2022
Read more

Gorchwyliwr Manwerthu

Casllwchwr, Gorseinon, Cwmbwrla
£9.95 yr awr
Llawn Amser & Rhan Amser
30.06.22
Read more

Cynorthwyydd Manwerthu

Casllwchwr, Y Sgeti, Cimla, Canol y Ddinas
16-17 £5ya; 18-20 £7ya; 21-22 £9.18ya; 23+ £9.50ya
Amser Llawn & Rhan Amser
30.6.22
Read more