Cyflogadwyedd yng Ngholeg Gŵyr Abertawe

Gwell Swyddi, Gwell Dyfodol

Cefnogi pobl sy’n chwilio am gyflogaeth newydd neu well.

Dyfodol

Cefnogi myfyrwyr Coleg Gŵyr Abertawe i symud ymlaen i fyd gwaith.

GSGD i Fusnesau

Cefnogi cyflogwyr i recriwtio a datblygu eu gweithlu.

Hyd yn hyn, rydym wedi cefnogi miloedd o unigolion sy’n chwilio am waith newydd/gwell

8882

Unigolion sydd wedi cael cefnogaeth

Cwrdd â’r tîm

Cath Jenkins

Cath Jenkins

Cyfarwyddwr Cyflogadwyedd
James Bevan

James Bevan

Dirpiwy Cyfarwyddw Gyflogadwyedd
Mark James

Mark James

Rheolwr Rhaglen Cyflogadwyedd
David Freeman

David Freeman

Rheolwr Rhaglen Cyflogadwyedd

Trydariadau Diweddaraf

“Mae fy merch wedi derbyn help gan raglen gyflogadwyedd Coleg Gŵyr Abertawe, Gwell Swyddi, Gwell Dyfodol, i sicrhau prentisiaeth cyfrifeg wych. Rydw i wedi penderfynu dilyn yr un trywydd â hi ac wedi bwcio apwyntiad i weld os ydyn nhw’n gallu fy helpu i!”

Deb
DebGwell Swyddi, Gwell Dyfodol

“Mae’n wych ein bod yn gweithio gyda chi, gan ein bod wedi gwastraffu cymaint o amser ac arian yn y gorffennol ar ymgeiswyr nad oeddent yn mynychu cyfweliadau, ar ôl cytuno ymlaen llaw eu bod yn bwriadu mynychu. Diolch yn fawr!”

Beth
BethPerchennog Meithrinfa Ddydd Abacus

“O’r cychwyn i’r diwedd, mae’r broses wedi bod yn hwylus ac yn fuddiol iawn i’n cwmni. Edrychwn ymlaen yn arw i barhau i gydweithio.”

Gareth
GarethCogent Seating

“Fyddwn i ddim lle ydw i heddiw oni bai am help Bev a’r tîm. Ysgogodd Bev imi frwydro trwy’r cyfnodau anodd lle nad oeddwn i am wynebu ffurflenni cais diddiwedd. Rydw i nawr yn obeithiol am y dyfodol ac, yn fwy na dim, darparu ar gyfer fy nheulu eto. Diolch.”

Sean
SeanGwell Swyddi, Gwell Dyfodol

“Mae rhai o’n cleientiaid eisoes wedi defnyddio Gwell Swyddi, Gwell Dyfodol. Fe gawsom gyfarfod â Beth yn ddiweddar, a teg yw dweud, mae’r gwasanaeth a gynigir yn wych ac mae’r broses wedi arbed amser i ni. ”

Andrew
AndrewDatblygwr Gwe NetBop

“Mae gweithio gyda chi wedi fy helpu i sicrhau lle ar brentisiaeth rydw i wedi bod eisiau ei astudio ers dwy flynedd. Ni fyddwn wedi gallu cwblhau’r cais heb eich help a’ch arweiniad. …fe wnaethoch chi fy annog a fy ysgogi i beidio â rhoi’r ffidil yn y to o ran anelu at fy swydd ddelfrydol. Diolch.”

Connor
ConnorDyfodol

Cysylltu

Cysylltwch â Thîm Gwell Swyddi, Gwell Dyfodol drwy ffonio neu e-bostio.

Hyb Cyflogaeth
37 Ffordd y Brenin (Llawr 1af)
Abertawe
SA1 5LF

01792 284450