Resources

Bev Haigh

“Bydd pobl yn anghofio’r hyn ddywedoch chi, yn anghofio’r hyn wnaethoch chi, ond byth yn anghofio sut y gwnaethoch chi iddyn nhw deimlo.”

 

Read more

Julie Bowen

Eisteddon ni i lawr gydag un o’n Hyfforddwyr Gyrfa, Julie, a siarad am sut mae’ch gweithredoedd yn dibynnu ar eich cred a sut mae’ch llwyddiant yn dibynnu ar eich gweithredoedd. Y canlyniad? Hanes gyrfa craff ac ysbrydoledig i’n hatgoffa bod rhaid i ni fod y gorau y gallwn fod er ein mwyn ni’n hunain, a’r mwyaf caled rydych yn gweithio y mwyaf ffodus y byddwch.

 

 

Read more

Louise Dempster

 

“Byddwch yn unigryw, yn ddewr ond yn onest”

  Read more

Rhian Noble

 

Taith yw bywyd, nid cyrchfan – byddwch yn amyneddgar, gweithiwch yn galed a byddwch yn falch o’ch hun!

 

Read more

Sam Alkhanchi

 

“Dewiswch swydd rydych chi’n ei charu, ac ni fydd yn rhaid i chi weithio diwrnod o’ch bywyd. 

  Read more

Dan Parvin

 

“Dydy llwyddiant ddim yn bendraw ar bethau, nid yw methu’n angheuol ychwaith, y dewrder i barhau sydd yn cyfrif!”

  Read more

Samantha Howells

 

“Mae methu â pharatoi yn paratoi i fethu – paratoi yw’r allwedd i lwyddiant!

  Read more

Hayley Davies

 

“Os ydych chi’n gweithio’n galed ac yn driw i chi’ch hun, gall pethau anhygoel ddigwydd”

  Read more

cv

Creu CV sy’n eich gwneud chi’n unigryw yng nghanol y dorf

Rydyn ni’n gwybod beth sydd ar eich meddwl … gyda chymaint o ymgeiswyr a chymaint o CV’s, sut mae bod yn unigryw yng nghanol y dorf a sicrhau fy mod yn cael cyfweliad am swydd fy mreuddwydion? Read more

Byddwch ar flaen y gad – gwnewch argraff gyntaf wych

Pan fyddwch yn ddi-waith, gall aros am y cyfle swydd iawn eich gadael yn teimlo’n ddigalon ac yn ddiegni. Mae’n hawdd teimlo ofn a chywilydd ynghylch eich statws cyflogaeth, ond mae’n hynod bwysig i barhau i wthio’ch hun. Beth am gymryd rheolaeth dros y sefyllfa a chynyddu’r tebygolrwydd y byddwch yn y lle cywir ar yr adeg gywir pan mae’r cyfle swydd delfrydol hwnnw’n codi? Read more