Resources

Amelia Patterson

 

“Byddwch yn hyderus yn yr hyn ydych chi ac yn falch o’r hyn yr ydych yn tyfu i fod.”

  Read more

Ffion Watts

 

“Byddwch yn ddewr, cymerwch risgiau a chofleidiwch yr annisgwyl”

 

Read more

Louise Dempster

 

“Byddwch yn unigryw, yn ddewr ond yn onest”

  Read more

Andrew Walsh – Stori Gyrfa

 

“Mae gwaith caled yn arwain at lwc”

 

Eisteddon ni gyda’r Hyfforddwr Gyrfa, Andrew, i drafod sut y gall bob gyrfa amrywio o ran ei daith, ond rhaid cofio, byddwch chi bob tro yn cyrraedd lle’r rydych chi am ei gyrraedd. Y canlyniad? Stori gyrfa ysbrydoledig sy’n profi nad oes rhai i chi weithio popeth allan i barhau i symud ymlaen.

Read more

Samantha Crowley – Stori Gyrfa

“Nid yw llwyddiant yn derfynol; nid yw methiant yn angheuol: Y dewrder i barhau sy’n cyfrif.”

 

Eisteddon ni i lawr gyda’r Cydlynydd Prosiect Sam i drafod pwysigrwydd dilyn gyrfa bwrpasol a chanfod ystyr yn y gwaith rydych chi’n ei wneud bob dydd.

Y canlyniad? Stori gyrfa galonogol sy’n ein hatgoffa bod heriau yn bodoli i’w goresgyn a’ch bod chi’n tyfu trwy’r hyn rydych chi’n mynd drwyddo.

Read more

Kirsty Drane – Straeon Gyrfa

“Byddwch yn falch o’r gwaith rydych yn ei gyflawni, o bwy ydych chi a’r gwahaniaeth rydych chi’n ei wneud”

 

Cawsom sgwrs â Kirsty, Derbynydd, i drafod pwysigrwydd gwerthuso eich sefyllfa a sicrhau bod eich gwerthoedd yn cyd-fynd â’ch rôl.

Y canlyniad? Stori yrfa gymhellgar sy’n profi bod amser yn rhoi persbectif gwahanol i ni, a bod newid cyfeiriad o ran gyrfa yn beth hollol iawn i’w wneud!

Read more

Beth Fisher

“Ni waeth sawl gwaith y cewch eich llorio, yr hyn sy’n bwysig yw codi i’ch traed a chario ymlaen bob tro.”

Read more

David Freeman

 

“Peidiwch â chanolbwyntio gormod ar greu bywoliaeth. Cofiwch greu bywyd i chi’ch hun”

 

Read more

Owen Davies

 

“Un dydd ar y tro mae creu bywyd llwyddiannus.”

 

Read more

Nicola Berry

 

“Os nad yw’n eich herio, ni fyddwch yn newid”

Read more