Resources

Samantha Crowley – Stori Gyrfa

“Nid yw llwyddiant yn derfynol; nid yw methiant yn angheuol: Y dewrder i barhau sy’n cyfrif.”

 

Eisteddon ni i lawr gyda’r Cydlynydd Prosiect Sam i drafod pwysigrwydd dilyn gyrfa bwrpasol a chanfod ystyr yn y gwaith rydych chi’n ei wneud bob dydd.

Y canlyniad? Stori gyrfa galonogol sy’n ein hatgoffa bod heriau yn bodoli i’w goresgyn a’ch bod chi’n tyfu trwy’r hyn rydych chi’n mynd drwyddo.

Read more

Kieran Richardson – Stori Gyrfa

 

“Paid ag ofni bod yn ti dy hun”

 

Eisteddon ni gyda’r Derbynnydd, Kieran, i drafod y penderfyniadau a’r camau sydd wedi llywio ei yrfa hyd yma. Y canlyniad? Trafodaeth braf am bwysigrwydd dilyn cyfleoedd sy’n cydfynd â’ch diddordebau a’r angen i barhau i wella’r sgiliau a’r wybodaeth rydych chi’n eu datblygu ar hyd y ffordd.

Read more

Julie Bowen – Stori Gyrfa

“Credwch y gallwch ac fe wnewch”

Eisteddon ni lawr gyda Hyfforddwr Gyrfa, Julie, a siarad am sut mae’ch gweithredoedd yn dibynnu ar eich cred a sut mae’ch llwyddiant yn dibynnu ar eich gweithredoedd. Y canlyniad? Hanes gyrfa craff ac ysbrydoledig i’n hatgoffa bod rhaid i ni fod y gorau y gallwn fod er ein mwyn ni’n hunain, a’r mwyaf caled rydych yn gweithio y mwyaf ffodus y byddwch.

Read more

Sian James – Straeon Gyrfa

“Gallwn wireddu ein breuddwydion a dyheadau os ydym yn ddigon dewr i’w dilyn”

Cawsom sgwrs â Sian, Cydlynydd Prosiect, i drafod sut gall y llwybr tuag at lwyddiant fod yn un heriol a throellog, ond bob amser yn antur. Y canlyniad? Stori yrfa galonogol sy’n ein hannog i groesawu ansicrwydd a pharchu’r harddwch sy’n gysylltiedig â cyflawni twf; pan nad oes unrhyw beth yn sicr, mae unrhyw beth yn bosib!

Read more

Kirsty Drane – Straeon Gyrfa

“Byddwch yn falch o’r gwaith rydych yn ei gyflawni, o bwy ydych chi a’r gwahaniaeth rydych chi’n ei wneud”

 

Cawsom sgwrs â Kirsty, Derbynydd, i drafod pwysigrwydd gwerthuso eich sefyllfa a sicrhau bod eich gwerthoedd yn cyd-fynd â’ch rôl.

Y canlyniad? Stori yrfa gymhellgar sy’n profi bod amser yn rhoi persbectif gwahanol i ni, a bod newid cyfeiriad o ran gyrfa yn beth hollol iawn i’w wneud!

Read more

Nicole Lee – Straeon Gyrfa

“Edrychwch i’r dyfodol a chanolbwyntiwch arnoch chi eich hun, eich nodau a’r hyn sydd yn eich gwneud yn hapus.”

 

Read more

Lisa Thomas – Straeon Gyrfa

“Dyw hi byth yn rhy hwyr i ddechrau â llechen lân.”

 

Read more

Beth Fisher

“Ni waeth sawl gwaith y cewch eich llorio, yr hyn sy’n bwysig yw codi i’ch traed a chario ymlaen bob tro.”

Read more

David Freeman

 

“Peidiwch â chanolbwyntio gormod ar greu bywoliaeth. Cofiwch greu bywyd i chi’ch hun”

 

Read more

Owen Davies

 

“Un dydd ar y tro mae creu bywyd llwyddiannus.”

 

Read more