Gweithiwr Glanhau Diwydiannol

Port Talbot
£9.71 yr awr
Amser Llawn
31.03.23
Read more

Gweithiwr Cymorth

Abertawe
£10.42 yr awr
Amser Llawn a Rhan-amser
09.03.2023
Read more

Gweithiwr Cymorth – Gofal Cymhleth

Abertawe
£11.42 yr awr
Amser Llawn a Rhan Amser
09.03.2023
Read more

Briciwyr/Plastrwyr/Labrwyr

Abertawe
£4.81 to £9.50 – dibynnu ar brofiad
Full Time
11.03.2023
Read more

Cynorthwywyr Arlwyo a Bar

Glandŵr
£9.50 yr awr
Rhan Amser – Oriau Amrywiol
30.03.2023
Read more