Datblygwr PHP

Llansamlet
£19-30k
Amser Llawn
22/01/21 Read more

Gweinyddydd Swyddfa – Prentis

Fforestfach
£5.00 yr awr
Amser Llawn
29/01/21 Read more

Cynorthwyydd Gofal Plant

Mumbles
Isafswm Cyflog Cenedlaethol – cyflog byw yn dilyn cyfnod prawf llwyddiannus
Rhan amser
26/02/21 Read more

Trydanwr L3/Cymwysedig

Lleoliadau amrywiol ledled De Cymru
Dibynnu ar brofiad
Amser Llawn
29/01/21 Read more

Therapydd Lleferydd ac Iaith

Ar draws De Cymru
£19.66- £22.88 yr awr, yn dibynnu ar brofiad
Amser Llawn
26/2/21 Read more

Ffisiotherapydd

Ar draws De Cymru
£16.09 – £19.70 yr awr, yn dibynnu ar brofiad
Amser Llawn
26/2/21 Read more

Therapydd Galwedigaethol

Ar draws De a Gorllewin Cymru
£14.84 -£19.98 yr awr, yn dibynnu ar brofiad
Amser Llawn
26/2/21 Read more

Gweithiwr Cymorth

Canol Abertawe
£8.72 i £9.31 yr awr, yn dibynnu ar brofiad a chymwysterau
Rolau Amser Llawn a Rhan Amser ar gael
26/2/21 Read more

Glanhawr Domestig

Llanelli
£8.72 yr awr
Rolau Amser Llan a Rhan-amser ar gael
26/2/21 Read more

Cynorthwyydd Gofal

Lleoliadau
£8.72 to £9.31 yr awr, yn dibynnu ar brofiad a chymwysterau
Rolau Amser Llawn, Rhan Amser a Rhyddhad ar gael
26/2/21 Read more