Asiant Gwerthu

Canol Abertawe
Yn Dibynnu ar Brofiad
Amser Llawn
9/11/20 Read more

Gweithiwr Cymorth

Abertawe
£9 yr awr
Amser Llawn
27/10/20 Read more

Cynorthwyydd Gofal Plant Cymwysedig

Y Mwmbwls
Isafswm Cyflog Cenedlaethol
Rhan-amser
  30/10/20 Read more

Syrfëwr Gwasanaethau Eiddo

Pen-y-bont ar Ogwr
£30,705
Amser Llawn
28/10/20 Read more

Asiant Cadw Cwsmeriaid

Llansamlet
Isafswm Cyflog Cenedlaethol ynghyd â chomisiwn
Amser llawn
13/11/20 Read more

Gweithiwr Warws

Fforestfach
£8.72 per hour
Amser Llawn
30/10/20
Read more

Swyddog Diogelwch Trwyddedig (SIA) Trenau

Ar draws De a De Orllewin Cymru
£9.30/awr
Amser llawn neu ran-amser
25/10/2020
Read more

Gwneuthurwyr ffenestri a drysau

Fforestfach
Cyflog – Dibynnu ar brofiad
Amser llawn
Yn penodi nawr
Read more

Cyfrifydd dan Hyfforddiant

Canol Abertawe
Isafswm Cyflog Cenedlaethol
Amser Llawn
11/9/20

Read more