Peintiwr ac Addurnwr – Prentis

Abertawe a’r ardaloedd cyfagos
£4.30 yr awr
Amser-llawn
30.7.21 Read more

Rheolwr Cyfrif Gwerthu – Prentis

Fforestfach
£5.00 yr awr
Amser Llawn
30.6.21 Read more

Cynorthwyydd Gweinyddol – Prentis

Fforestfach
£5.00 yr awr
Amser Llawn
30.6.21 Read more

Gweithiwr Cymorth Cynorthwyol

Abertawe, Pen-y-bont ar Ogwr, Castell-nedd a Phort Talbot
£9.24 yr awr
Amser Llawn
30.6.21 Read more

Gweithiwr Cymorth Cartref

Lleoliadau ledled Abertawe, Pen-y-bont ar Ogwr, Castell-nedd a Phort Talbot
£10.30 yr awr
Amser Llawn
30.7.21 Read more

Prentis Peintio y Tu Allan

Abertawe a’r ardaloedd cyfagos
£5.00 yr awr
Amser Llawn
30.6.2021 Read more

Staff Trawsffurfio Coetsis Dan Hyfforddiant

Fforestfach/Waunarlwydd
£8.91 yr awr
Amser Llawn
30.6.21 Read more

Cogydd Commis (Cogydd Iau)

Canol Dinas Abertawe
£4.62 – £8.91
Amser Llawn
30.06.2021 Read more

Leiniwr Sych – Prentis

Hyd a Lled De Cymru
£4.30 yr awr
Amser Llawn
30.06.2021 Read more