Staff Achlysurol

Abertawe
Rhan-Amser
£10.42 yr awr
03.05.23
Read more

Gweinyddwr Cydymffurfio a Chynnal a Chadw

Llansamlet
£20,500 – £22,000
Amser Llawn
10.05.23
Read more

Gweithiwr Cymorth mewn Hostel

Abertawe
£21,180 (pro rata ar gyfer rhan-amser)
Full & Part Time
03.04.23
Read more

Gweithiwr Cymorth Iechyd Meddwl a Chamddefnyddio Sylweddau

Abertawe
£21,180 (pro rata ar gyfer rhan-amser)
Amser Llawn a Rhan-amser
03.04.23
Read more

Gweithiwr Cymorth Tai

Abertawe
£21,180 (pro rata ar gyfer rhan-amser)
Full & Part Time
03.04.23
Read more

Clerc y Bwrdd Ymddiriedolwyr

Abertawe
£6,484
Rhan-Amser
03.04.23
Read more

Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol

Abertawe
£60,603
Amser Llawn
03.04.23
Read more

Uwch Weithiwr Cymorth

Abertawe
£23,015 (pro rata ar gyfer rhan-amser)
Amser Llawn a Rhan-Amser
03.04.23
Read more

Rheolwr Codi Arian a Chyfarthrebu

Abertawe
£35,535
Amser Llawn
03.04.23
Read more

Cynorthwyydd Gofal

Abertawe
£9.90 yr awr
Amser Llawn a Rhan Amser
18.04.23
Read more