Prentis Gradd Digidol

Hyblyg – Abertawe/Caerfyrddin/Llanbedr Pont Steffan
£19,092
Amser Llawn
02/12/2022
Read more

Cynorthwyydd Gwerthiant – Manwerthu

Glandŵr
£9.50 yr awr
Rhan-amser
26.11.22
Read more

Pennaeth Cyllid

Glandŵr
£35,000
Full Time
27.11.22
Read more

Dadansoddwr Recriwtio Tîm 1af

Glandŵr
£25,000 – £30,000
Amser Llawn
27.11.22
Read more

Cynorthwyydd Gwerthu

Canol Dinas
£9.50 yr awr
Rhan Amser
30.11.22
Read more

Cynorthwyydd Gofal Plant Cymwysiedig

Mwmbwls
£9.50 yr awr
Amser Llawn
16.12.22

Read more

Prentis Cyflogres/Gweinyddu

Abertawe
£4.81 yr awr
Amser Llawn
30.11.22
Read more

Trydanwr

Abertawe ac ardaloedd agos
£26,000 – £32,000
Amser Llawn
30.11.22

Read more

Swyddog Cyllid Gweithredol

Abertawe  SA7
£25,000 – £30,000
Amser Llawn
30.11.22
Read more

Cynorthwyydd Gofal

Y Mwmbwls a Thycoch
£10.40 yr awr
Amser Llawn neu Ran-amser
30.11.22
Read more