Kirsty Drane – Straeon Gyrfa

“Byddwch yn falch o’r gwaith rydych yn ei gyflawni, o bwy ydych chi a’r gwahaniaeth rydych chi’n ei wneud”

 

Cawsom sgwrs â Kirsty, Derbynydd, i drafod pwysigrwydd gwerthuso eich sefyllfa a sicrhau bod eich gwerthoedd yn cyd-fynd â’ch rôl.

Y canlyniad? Stori yrfa gymhellgar sy’n profi bod amser yn rhoi persbectif gwahanol i ni, a bod newid cyfeiriad o ran gyrfa yn beth hollol iawn i’w wneud!

Read more

Nicole Lee – Straeon Gyrfa

“Edrychwch i’r dyfodol a chanolbwyntiwch arnoch chi eich hun, eich nodau a’r hyn sydd yn eich gwneud yn hapus.”

 

Read more

Lisa Thomas – Straeon Gyrfa

“Dyw hi byth yn rhy hwyr i ddechrau â llechen lân.”

 

Read more

Beth Fisher

“Ni waeth sawl gwaith y cewch eich llorio, yr hyn sy’n bwysig yw codi i’ch traed a chario ymlaen bob tro.”

Read more

David Freeman

 

“Peidiwch â chanolbwyntio gormod ar greu bywoliaeth. Cofiwch greu bywyd i chi’ch hun”

 

Read more

Owen Davies

 

“Un dydd ar y tro mae creu bywyd llwyddiannus.”

 

Read more

Nicola Berry

 

“Os nad yw’n eich herio, ni fyddwch yn newid”

Read more

James Bevan

“Dim ond chi sy’n gallu penderfynu pa mor llwyddiannus rydych chi am fod”

Read more

Angela Davies

 “Byddwch yn ddiolchgar “.

Read more

Mark James

“Po fwyaf y gwyddoch y mwyaf o wahaniaeth y gallwch chi ei wneud”

 

Eisteddon ni gyda’r Rheolwr Rhaglen Gyflogadwyedd, Mark James, a siaradon ni am sut mae bywyd yn gyfan gwbl ynglŷn â gwneud y mwyaf o gyfleoedd i roi’r cyfle gorau i’ch hunan i lwyddo. Y canlyniad? Stori gyrfa gymhellgar i’n hatgoffa bod rhaid i’n hawydd i lwyddo fod yn gryfach na’n hofn o fethiant bob tro, ac os credwn ni yn wirioneddol y gallwn ei wneud, fe allwn ni yn bendant!

Read more