Angela Davies

 “Byddwch yn ddiolchgar “.

Read more

Mark James

“Po fwyaf y gwyddoch y mwyaf o wahaniaeth y gallwch chi ei wneud”

 

Eisteddon ni gyda’r Rheolwr Rhaglen Gyflogadwyedd, Mark James, a siaradon ni am sut mae bywyd yn gyfan gwbl ynglŷn â gwneud y mwyaf o gyfleoedd i roi’r cyfle gorau i’ch hunan i lwyddo. Y canlyniad? Stori gyrfa gymhellgar i’n hatgoffa bod rhaid i’n hawydd i lwyddo fod yn gryfach na’n hofn o fethiant bob tro, ac os credwn ni yn wirioneddol y gallwn ei wneud, fe allwn ni yn bendant!

Read more

Zoe Williams

“Gallwch chi ond rheoli’r hyn sy’n rheoladwy”

Read more

Cath Jenkins

“Peidiwch â gadael i’r ofn o wneud y penderfyniad anghywir lywio eich dewisiadau”

Read more

Rhian Noble

 

Taith yw bywyd, nid cyrchfan – byddwch yn amyneddgar, gweithiwch yn galed a byddwch yn falch o’ch hun!

 

Read more