Blwg Academi’r Defodol

Newyddion cyffrous! Mae’n amser i gychwyn Academi’r Dyfodol am y trydydd tro!

Read more

£6.6m o gyllid gan yr Undeb Ewropeaidd i gefnogi rhaglen cyflogadwyedd Coleg Gŵyr Abertawe

Mae buddsoddiad o £6.6m gan yr Undeb Ewropeaidd wedi’i sicrhau i ehangu ac ymestyn rhaglen gyflogadwyedd yn Abertawe tan 2021. Read more

O gleient i Hyfforddwr Gyrfa, dyma stori Sarah!

Ar ôl bod yn athro Ysgol Uwchradd am dros 20 o flynyddoedd, roedd Sarah yn chwilio am newid gyrfa. Cyn dod ar draws Gwell Swyddi, Gwell Dyfodol, roedd Sarah yn ansicr am ei dyfodol a doedd hi ddim gwybod beth i’w wneud na sut i fanteisio ar ei sgiliau er mwyn cymryd camau tuag at ei bywyd newydd. Read more

Diwrnod Cyflogadwyedd 2019!

Ar ddydd Gwener 28 Mehefin fe gynhaliwyd digwyddiad agored yn ein Hyb Cyflogaeth i ddathlu Diwrnod Cyflogadwyedd 2019 y DU. Read more

Sgwrsio gyda Katy – Blwyddyn y ddiweddarach!

Ymwelodd Katy â Gwell Swyddi, Gwell Dyfodol yn ystod cyfnod tywyll iawn yn ei bywyd, ar ôl cael ei diswyddo o gwmni dechrau technegol. Read more

Mam a merch yn diolch i raglen gyflogadwyedd y Coleg

Mae Deb a Rebecca Harry ymhlith y rhai sydd wedi elwa fwyaf o raglen gyflogadwyedd arbenigol Coleg Gwyr Abertawe, sef Gwell Swyddi, Gwell Dyfodol. Read more

Hufen Iâ Joe’s – Stori Busnes Llwyddiannus

Cafodd Hufen Iâ Joe’s ei gyfeirio’n wreiddiol i raglen Gwell Swyddi, Gwell Dyfodol gan Chwarae Teg, sef elusen sy’n gweithio i gefnogi datblygiad economaidd menywod yng Nghymru. Cysylltodd yr Ymgynghorydd Gweithlu, Zoe Williams, â Rheolwr Joe’s, Lucy Hughes a chynhaliwyd trafodaethau ar sut y gallai Gwell Swyddi, Gwell Dyfodol gefnogi’r busnes yn unol â gweledigaeth a gwerthoedd unigryw’r cwmni. Read more

Gradd Sylfaen Chwaraeon– Blog Cymorth Cyflogadwyedd

Yn ddiweddar, bu tîm Gwell Swyddi, Gwell Dyfodol yn cefnogi myfyrwyr Datblygu a Rheoli Chwaraeon Goleg Gŵyr Abertawe. Read more

Dyn ifanc ysbrydoledig yn goresgyn rhwystrau arwyddocaol ac yn sicrhau gwobr High 5 glodfawr.

Dyn ifanc ysbrydoledig yn goresgyn rhwystrau arwyddocaol ac yn sicrhau gwobr High 5 glodfawr. Read more