Cynorthwyydd Addysgu

Sgeti
£11,394 – £11,622
25 awr yr wythnos, 39 wythnos y flwyddyn
30.6.2022
Read more

Cynorthwyydd Addysgu Lefel 4 – Cymorth SIY

Sgeti
£12,832 – £14,450
25 awr yr wythnos, 39 wythnos y flwyddyn
30.6.2022
Read more

Cynorthwyydd Addysgu Lefel Uwch

Sgeti
£11,855 – £12,333
25 awr yr wythnos, 39 wythnos y flwyddyn
30.6.2022
Read more

Anogwr Dysgu

Sgeti
£16,597 – £17,266
35 awr yr wythnos, 39 wythnos y flwyddyn
30.6.2022
Read more

Cynorthwyydd Cyfrifon

Ystad Ddiwydiannol Crosshands
£6.86 – £9.50 yr awr
Amser Llawn
31.7.22
Read more

Cynorthwyydd Gofal

Sgeti
£6.83 – £9.50 yr awr
Amser Llawn
31.7.22
Read more

Cydlynydd Cymorth Systemau

Llansamlet
£20k y flwyddyn
Amser llawn
30.06.22
Read more

Cydlynydd Ceisiadau a Gwerthiannau

Llansamlet
£20k y flwyddyn
Amser Llawn
30.6.22
Read more

Cynorthwyydd Gofal (Gyda’r Nos)

Treboeth
£9.90 yr awr
Rhan-amser neu Amser Llawn
30.06.22
Read more

Cynllynydd Ceginau

Llanelli
£26,000
Amser Llawn
01.07.22
Read more