Rhaglen newydd yn barod i gryfhau gweithlu’r ddinas

Mae Coleg Gŵyr Abertawe yn lansio menter newydd sbon gyda’r nod o fanteisio i’r eithaf ar gyflogadwyedd a dilyniant yn y gwaith yn ardal Abertawe.

Bydd y rhaglen Gwell Swyddi, Gwell Dyfodol yn gweithio ochr yn ochr â rhaglenni uwchsgilio presennol y coleg i helpu pobl ddi-waith i gael hyd i swydd, a helpu’r rhai sydd eisoes mewn cyflogaeth i gael gwell swyddi trwy gyngor a mentora wedi’u teilwra’n unigol. Read more

BJBF team with Trundle

Rhwydweithiau tîm newydd yn ystod gêm yr Elyrch

Yn ddiweddar, aeth tîm Gwell Swyddi, Gwell Dyfodol i weld Dinas Abertawe yn chwarae yn erbyn Newcastle yn un o gemau cartref cyntaf y tymor yn Stadiwm Liberty. Roedd cynrychiolwyr o Fusnes Cymru a Dinas a Sir Abertawe wedi ymuno â’r tîm.

“Roedd yn gyfle gwych i gwrdd â busnesau ar draws Abertawe a rhwydweithio gyda nhw,” dywedodd Cath Jenkins, Rheolwr Partneriaethau a Rhaglenni Cyflogadwyedd.

“Roedden ni hefyd yn gallu dechrau codi ymwybyddiaeth o’n rhaglen newydd sef Gwell Swyddi, Gwell Dyfodol fydd yn cael ei lansio ar ddydd Gwener 29 Medi.”

BJBF Team

Gwell Swyddi, Gwell Dyfodol – ar agor nawr!

Mae Coleg Gŵyr Abertawe yn lansio menter newydd sbon gyda’r nod o fanteisio i’r eithaf ar gyflogadwyedd a dilyniant yn y gwaith yn ardal Abertawe.

Bydd y rhaglen Gwell Swyddi, Gwell Dyfodol yn gweithio ochr yn ochr â rhaglenni uwchsgilio presennol y coleg i helpu pobl ddi-waith i gael hyd i swydd, a helpu’r rhai sydd eisoes mewn cyflogaeth i gael gwell swyddi trwy gyngor a mentora wedi’u teilwra’n unigol.

I gael rhagor o wybodaeth, ffoniwch 01792 284450.