BJBF team with Trundle

Rhwydweithiau tîm newydd yn ystod gêm yr Elyrch

Yn ddiweddar, aeth tîm Gwell Swyddi, Gwell Dyfodol i weld Dinas Abertawe yn chwarae yn erbyn Newcastle yn un o gemau cartref cyntaf y tymor yn Stadiwm Liberty. Roedd cynrychiolwyr o Fusnes Cymru a Dinas a Sir Abertawe wedi ymuno â’r tîm.

“Roedd yn gyfle gwych i gwrdd â busnesau ar draws Abertawe a rhwydweithio gyda nhw,” dywedodd Cath Jenkins, Rheolwr Partneriaethau a Rhaglenni Cyflogadwyedd.

“Roedden ni hefyd yn gallu dechrau codi ymwybyddiaeth o’n rhaglen newydd sef Gwell Swyddi, Gwell Dyfodol fydd yn cael ei lansio ar ddydd Gwener 29 Medi.”