Entries by Better Jobs, Better Futures

Nicola Berry

  “Os nad yw’n eich herio, ni fyddwch yn newid”   Eisteddon ni gyda’r Hyfforddwr Gyrfa, Nicola, a siaradon ni am sut y gall bywyd fynd â chi i lawr sawl llwybr gwahanol, ac weithiau, gall ddewis y llwybr anghywir weithi o’ch plaid. Canlyniad y sgwrs? Stori yrfa gymhellgar sy’n profi bod bywyd yn debyg […]

James Bevan

A wnest ti ddilyn addysg bellach neu uwch? Ces i 9 TGAU yn yr ysgol ac es i ymlaen i astudio Safon Uwch yng Ngholeg Crosskeys. Ymgeisiais i Brifysgol Abertawe i astudio’r Gyfraith ac, ar ôl mynd drwy glirio, roeddwn i’n ddigon ffodus i gael lle. Roeddwn i’n dwlu ar y brifysgol. Dyna oedd un […]

Angela Davies

 “Byddwch yn ddiolchgar “.   Eisteddon ni gyda’r Hyfforddwr Gyrfa, Angela, a siaradon ni am sut mae gyrfaoedd yn gallu mynd law yn llaw â gwerthoedd craidd. Canlyniad y sgwrs? Stori yrfa gymhellgar sy’n profi os gwnewch eich gorau mewn pob sefyllfa, bydd y canlyniadau’n rhai positif.   Wnaethoch chi ddilyn addysg bellach neu uwch? […]

Mark James

Eisteddon ni gyda’r Rheolwr Rhaglen Gyflogadwyedd, Mark James, a siaradon ni am sut mae bywyd yn gyfan gwbl ynglŷn â gwneud y mwyaf o gyfleoedd i roi’r cyfle gorau i’ch hunan i lwyddo. Y canlyniad? Stori gyrfa gymhellgar i’n hatgoffa bod rhaid i’n hawydd i lwyddo fod yn gryfach na’n hofn o fethiant bob tro, […]