Entries by Better Jobs, Better Futures

Lynsey Dunne

  “Ein hanghenion yw’n caffaeliadau mwyaf gwerthfawr. Fel mae’n digwydd, rydw i wedi dysgu i roi’r holl bethau sydd eu hangen arnaf i eraill.”   Cawson ni sgwrs â’r Hyfforddwr Gyrfa, Lynsey, am bwysigrwydd gwneud y mwyaf o bob cyfle a pheidio â chymryd bywyd yn rhy ddifrifol. Canlyniad y sgwrs? Stori yrfa gyffrous ac […]

Cath Jenkins

A wnes di ddilyn llwybr addysg bellach/uwch? Es i Goleg Gorseinon i astudio cyrsiau safon uwch mewn Saesneg (iaith a llenyddiaeth) a Seicoleg. Roedd yn well gen i’r coleg na’r ysgol o lawer, ac fe wnaeth y profiad fy ngwneud yn llawer mwy annibynnol. Trwy fynychu’r Coleg, fe wnes i osod sylfeini cadarn ar gyfer […]

Sarah Kenna

  “Trin eraill fel yr hoffech chi gael eich trin – y peth gorau y gallwch ei wneud yw bod yn garedig.”   Cawson ni sgwrs â’r Ymgynghorydd Recriwtio Sarah am y ffaith mai ‘newid’ yw’r unig beth cyson mewn bywyd, a sut mae’r gallu i newid yn pennu eich llwyddiant. Canlyniad y sgwrs? Stori […]