Entries by Better Jobs, Better Futures

Amelia Patterson

  “Byddwch yn hyderus yn yr hyn ydych chi ac yn falch o’r hyn yr ydych yn tyfu i fod.”  

Ffion Watts

  “Byddwch yn ddewr, cymerwch risgiau a chofleidiwch yr annisgwyl”  

Torri cwys ym myd lletygarwch – Stori Jasmine

Roedd Jasmine yn astudio cyrsiau Safon Uwch yng Ngholeg Gŵyr Abertawe pan gysylltodd â thîm Dyfodol i gael cymorth ar ddod o hyd i swydd ran-amser i gyd-fynd â’i hastudiaethau. Ar ôl penderfynu nad oedd hi am fynd i’r brifysgol, canolbwyntiodd Jasmine ar sicrhau swydd er mwyn ennill sgiliau trosglwyddadwy a phrofiad o’r byd go […]

Farhana Ali

  “Canolbwyntiwch ar yr hyn rydych chi’n gallu ei wneud, a gweithiwch ar yr hyn na allwch ei wneud”