Entries by Better Jobs, Better Futures

Digwyddiad Cyflogadwyedd Ymylol Penwythnos Mwyaf y BBC

Mae Penwythnos Mwyaf y BBC yn dod i Abertawe ym mis Mai, a bydd y rhai hynny sydd wedi bod yn ddigon ffodus i gael tocynnau’n cael y cyfle i weld sêr megis Taylor Swift ac Ed Sheeran yn perfformio. Wrth i’r digwyddiad nesáu, mae’r BBC wedi bod yn cynnal amrywiaeth o ddigwyddiadau ymylol ar […]

Gwella cydraddoldeb rhywedd yn y gweithle: 6 awgrym cyflym

Ydy’ch gweithlu chi mor gyfartal o ran rhywedd a allai fod? Os na, gallech fod yn colli allan ar lawer o’r manteision sy’n gysylltiedig â gwella cydraddoldeb rhywedd yn y gweithle, a bydd rhai o’r rhain yn llai amlwg nag eraill. Yn ogystal â manteisio ar y ddawn fenywaidd bosib sydd efallai’n ddigyffwrdd yn eich […]

Cydraddoldeb Rhyw mewn Busnes

Gydag achosion proffil uchel diweddar yn tynnu sylw at y broblem o gydraddoldeb rhyw yn y gweithle, ydy Cymru yn gwneud yn well neu’n waeth na’r DU yn gyffredinol, a pha gymorth sydd ar gael i fusnesau sy’n ceisio gwneud gwahaniaeth go iawn o fewn eu gweithlu nhw?

Blwyddyn newydd, cyfleoedd newydd

Gall y flwyddyn newydd fod yn amser delfrydol i ystyried gyrfa newydd ond i nifer o bobl y rhwystr mwyaf yw gwybod ble i ddechrau! Os ydych yn cael eich cyflogi ac yn ystyried newid gyrfa, yn ceisio dychwelyd i’r gwaith ar ôl treulio amser allan o fyd gwaith, neu’n chwilio am y swydd gyntaf […]

Tir Peryglus Recriwtio: Pam mae’n hawdd gwneud penderfyniadau gwael wrth recriwtio a sut gallwch osgoi gwneud yr un peth eto

Fel perchennog busnes, Rheolwr AD neu reolwr llinell, rydych siŵr o fod wedi profi’r anfanteision a geir wrth recriwtio. Gall camgymeriadau wastraffu llawer iawn o amser, achosi straen a gallant fod yn gostus. Ond o ystyried bod recriwtio yn aml yn gêm o ddyfalu, mae ceisio hidlo’r ymgeiswyr sy’n arbenigwyr o ran llywio’r broses allan […]

Rhaglen gweithlu Abertawe yn parhau i dyfu

-Gwell Swyddi, Gwell Dyfodol yn croesawu pedwar penodiad newydd- Mae rhaglen newydd sy’n ceisio cryfhau gweithlu Abertawe wedi croesawu sawl penodiad newydd i’r tîm. Mae Gwell Swyddi, Gwell Dyfodol, sy’n cael ei redeg gan Goleg Gŵyr Abertawe, wedi recriwtio nifer o aelodau staff newydd o fewn ei dimau Gweithlu a Recriwtio i ddatblygu ymhellach eu […]