Entries by Better Jobs, Better Futures

Digwyddiad Cyflogadwyedd Ymylol Penwythnos Mwyaf y BBC

Mae Penwythnos Mwyaf y BBC yn dod i Abertawe ym mis Mai, a bydd y rhai hynny sydd wedi bod yn ddigon ffodus i gael tocynnau’n cael y cyfle i weld sêr megis Taylor Swift ac Ed Sheeran yn perfformio. Wrth i’r digwyddiad nesáu, mae’r BBC wedi bod yn cynnal amrywiaeth o ddigwyddiadau ymylol ar […]

Byddwch ar flaen y gad: sut i ysgrifennu’r datganiad cefnogi perffaith

Ydych chi erioed wedi hedfan drwy gais am swydd dim ond i rewi pan fyddwch yn cyrraedd y rhan ‘datganiad cefnogi’? Mae wedi digwydd i bawb! Yn ffodus, mae gan yr arbenigwyr yma yn Gwell Swyddi, Gwell Dyfodol ychydig o ganllawiau hawdd a allai eich helpu i ysgrifennu datganiad cefnogi disglair sy’n eich gwerthu fel […]

Gwella cydraddoldeb rhywedd yn y gweithle: 6 awgrym cyflym

Ydy’ch gweithlu chi mor gyfartal o ran rhywedd a allai fod? Os na, gallech fod yn colli allan ar lawer o’r manteision sy’n gysylltiedig â gwella cydraddoldeb rhywedd yn y gweithle, a bydd rhai o’r rhain yn llai amlwg nag eraill. Yn ogystal â manteisio ar y ddawn fenywaidd bosib sydd efallai’n ddigyffwrdd yn eich […]

Cydraddoldeb Rhyw mewn Busnes

Gydag achosion proffil uchel diweddar yn tynnu sylw at y broblem o gydraddoldeb rhyw yn y gweithle, ydy Cymru yn gwneud yn well neu’n waeth na’r DU yn gyffredinol, a pha gymorth sydd ar gael i fusnesau sy’n ceisio gwneud gwahaniaeth go iawn o fewn eu gweithlu nhw?

Blwyddyn newydd, cyfleoedd newydd

Gall y flwyddyn newydd fod yn amser delfrydol i ystyried gyrfa newydd ond i nifer o bobl y rhwystr mwyaf yw gwybod ble i ddechrau! Os ydych yn cael eich cyflogi ac yn ystyried newid gyrfa, yn ceisio dychwelyd i’r gwaith ar ôl treulio amser allan o fyd gwaith, neu’n chwilio am y swydd gyntaf […]

Tir Peryglus Recriwtio: Pam mae’n hawdd gwneud penderfyniadau gwael wrth recriwtio a sut gallwch osgoi gwneud yr un peth eto

Fel perchennog busnes, Rheolwr AD neu reolwr llinell, rydych siŵr o fod wedi profi’r anfanteision a geir wrth recriwtio. Gall camgymeriadau wastraffu llawer iawn o amser, achosi straen a gallant fod yn gostus. Ond o ystyried bod recriwtio yn aml yn gêm o ddyfalu, mae ceisio hidlo’r ymgeiswyr sy’n arbenigwyr o ran llywio’r broses allan […]