Uwch Gydlynydd Prosiect

Llansamlet
£30,000 – £35,000
Amser Llawn
30.11.2022

Gan weithio fel rhan o dîm bach a chydweithredol, bydd yr Uwch Gydlynydd Prosiect yn darparu cymorth cynhwysfawr sy’n sicrhau bod rhaglenni a digwyddiadau’n cael eu cyflwyno’n effeithiol. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn datblygu a chynnal a chadw prosiectau a dogfennaeth sy’n gysylltiedig â phrosiectau, adnoddau a systemau gwybodaeth. Bydd hefyd gofyn ichi reoli rhanddeiliaid, cydlynu adroddiadau diweddaru, gweithgarwch tracio ariannol a mesur cynnydd yn erbyn DPA prosiectau.

Elfen arall o’r rôl yw darparu cymorth gyda datblygu cynhyrchion, gan gynnwys ymgymryd ag ymchwil, cwmpasu, a chynigion mewn perthynas â chyfleoedd posib. Byddwch hefyd yn monitro a dadansoddi rhaglenni/prosiectau er mwyn adolygu effaith, gweithrediad, cynaliadwyedd ac opsiynau, fel gallwch greu rhaglenni gwell ar gyfer yr academi yn y dyfodol.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.