Uwch Beiriannydd Cymorth

Abertawe
£24,000 – £30,000
Amser Llawn
23/11/20

Mae cwmni lleol sy’n darparu Wi-Fi i barciau ledled y DU yn chwilio am aelod newydd i ymuno â’u tîm mewn ymateb i gyfnod diweddar o dwf sylweddol. Rôl rheolaeth-ganol yw hon a bydd gofyn i’r ymgeisydd llwyddiannus weithredu fel uwch aelod o dîm bach o dechnegwyr cymorth a phrentisiaid, gan ddarparu gwasanaeth cwsmeriaid, cymorth a gwaith cynnal a chadw o’r radd flaenaf i’w cwsmeriaid a’u defnyddwyr nhw. Mae dealltwriaeth o strwythur rhwydweithiau gwifr a diwifr, yn benodol technolegau Wi-Fi, ffurfweddau perthnasol eraill a gofynion gosod cysylltiedig yn un o’r meini prawf hanfodol ar gyfer y rôl hon. Os ydych chi am ymuno â chyflogwr blaengar a chefnogol neu’n dymuno gwybod rhagor am y rôl, cysylltwch â’r tîm heddiw.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.