Trydanwr

Abertawe ac ardaloedd agos
£26,000 – £32,000
Amser Llawn
30.11.22

Rydym yn chwilio am Drydanwr i ymgymryd â gosodiadau trydanol, gwaith cynnal a chadw, gwasanaethu a chwilio am namau. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn creu adroddiadau Cyflwr Gosodiadau Trydanol, profi systemau goleuo brys (cynnal a chadw), gweithio ar brosiectau Masnachol a Domestig, gosod Systemau Gwefru EV (gellir darparu hyfforddiant), gosod Goleuadau PV a batris (unwaith eto, gellir darparu hyfforddiant).

Rhaid i’r ymgeisydd llwyddiannus gynnal safon dda o grefftwaith; darparu gwasanaeth cwsmeriaid gwych; meddu ar dystysgrif 18fed fersiwn a chymhwyster profi ac archwilio 2391 (neu’r cyfwerth). Gellir darparu hyfforddiant a bydd y cyflog yn newid yn i adlewyrchu dyletswyddau’r rôl. Rhaid i chi feddu ar AM2, tystysgrif NVQ Lefel 3 a’r gallu i gyfathrebu â thîm y swyddfa a chwblhau dogfennaeth sy’n gysylltiedig â g waith maes.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.