Trydanwr L3/Cymwysedig

Lleoliadau amrywiol ledled De Cymru
Dibynnu ar brofiad
Amser Llawn
29/01/21

Mae cyfle wedi codi i unigolyn cymwysedig neu rywun nad yw wedi cwblhau L3 oherwydd ei fod wedi cael ei ddiswyddo yn ystod y pandemig ac angen cwblhau rhywfaint o dystiolaeth ymuno â chwmni lleol yn Abertawe. Byddwch yn gweithio ledled y wlad, o Lanelli i Bont Hafren a byddwch yn cyflawni gwaith domestig, masnachol ac amaethyddol. Bydd yr ymgeisydd delfrydol yn gallu gweithio fel rhan o dîm, yn meddu ar gerbyd ei hun ac mi fydd yn hapus i weithio ar sail hunangyflogedig ac i isgontractwyr.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.