Therapydd Lleferydd ac Iaith

Ar draws De Cymru
£19.66- £22.88 yr awr, yn dibynnu ar brofiad
Amser Llawn
26/2/21

Ar gyfer y rôl hon, bydd disgwyl i chi drin a rheoli ein defnyddwyr gwasanaeth ag anghenion llyncu, iaith a chyfathrebu. Byddwch yn asesu, datblygu a gweithredu rhaglenni therapi lleferydd ac iaith, cymryd rhan mewn asesiadau amlddigyblathol, cynllunio a rheoli ymyriadau i gyflawni’r nodau a nodwyd gan yr unigolyn, a darparu hyfforddiant i eraill sy’n defnyddio’r gwasanaeth. Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol radd (neu gymhwyster cyfatebol) mewn therapi lleferydd ac iaith, ac mi fydd yn aelod o Goleg Brenhinol Therapyddion Iaith a Lleferydd.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.