Therapydd Galwedigaethol

Ar draws De a Gorllewin Cymru
£14.84 -£19.98 yr awr, yn dibynnu ar brofiad
Amser Llawn
26/2/21

Bydd gofyn i’r ymgeisydd llwyddiannus gyflwyno rhaglenni triniaeth gynhwysfawr, unigol a phersonol sy’n cwmpasu pob agwedd ar feysydd ADL, gan gynnwys goruchwylio’r rhaglen weithgareddau ddyddiol. Bydd gofyn ichi weithio’n annibynnol gan reoli’ch llwyth achosion. Mae’r gallu i ddangos sgiliau rhesymu clinigol a datrys problemau yn hanfodol, a rhaid ichi feddwl yn hyblyg er mwyn cyflwyno therapi galwedigaethol i ddefnyddwyr sydd ag ystod eang o anghenion.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.