Technegydd Labordy – Prentis

Pontardawe
£6.40 yr awr
Amser llawn
05/08/2024

Dyma gyfle gwych i ymgymryd â phrentisiaeth Technegydd Labordy (hyd at lefel gradd) gyda Wall Colmonoy. Mae diddordeb mewn pynciau sy’n seiliedig ar wyddoniaeth ynghyd ag awydd i sicrhau gyrfa mewn labordy / amgylchedd ansawdd yn hanfodol ar gyfer y rôl hon. Bydd yr ymgeisydd yn meddu ar allu i ddadansoddi a dehongli data; brwdfrydedd dros ddysgu a datblygu sgiliau newydd dan arweiniad tîm ymroddedig Wall Colmonoy; gallu i weithio ar ei liwt ei hun ac mewn tîm; llygad dda am fanylder a’r gallu i ddilyn gofynion diogelwch ac ansawdd bob amser.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales