Technegydd Falfiau – Prentis

Fforestfach
£6.40 yr awr
Amser Llawn
15/07/2024

Mae Industrial Valve Services yn chwilio am Dechnegydd Falfiau (Prentis) i ymuno â’u tîm, gan ymgymryd â gwaith cynnal a chadw, asesu, trwsio a phrofi falfiau diwydiannol.

Bydd dyletswyddau’n cynnwys: bod yn gyfrifol am drwsio a phrofi amrywiaeth o falfiau; dadosod falfiau; glanhau, archwilio, mesur ac ail-adeiladu falfiau a phrofi ystod o falfiau gwahanol.

Bydd yr ymgeisydd addas yn gyfarwydd â safonau a rheoliadau’r diwydiant sy’n ymwneud â chynnal a chadw ac atgyweirio falfiau; bydd yn medru defnyddio offer llaw, offer pŵer, ac offer arbenigol i drwsio falfiau; yn medru darllen a dilyn lluniadau, sgematig a llawlyfrau technegol; yn cydymffurfio â gweithdrefnau rheoli ansawdd y cwmni, gan gwblhau’r holl ddogfennaeth sy’n gysylltiedig â phrofi a thrwsio yn drylwyr.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales