Technegydd Electronig dan Hyfforddiant (Nwyddau Gwyn a Brown) – Gwasanaethau Electronig

Fforestfach
£10,500 – £14,560
Amser Llawn
26.08.22

• Bydd y rôl hon yn cynnwys:
• Trwsio setiau teledu yn y gweithdy/ar leoliad, gan gynnwys newid sgriniau a byrddau cylched
• Trwsio peiriannau golchi, rhewgelloedd, oergelloedd a sychwyr dillad mewn amrywiaeth o leoliadau gwahanol, bydd hyn yn cynnwys atgyweiriadau mecanyddol ac electronig
• Deall lefelau atgyweiriadau cydrannau o fewn y gweithdy mewn perthynas â byrddau cyched, ynghyd â meddu ar ddealltwriaeth dda o dechnegau canfod diffygion.
• Delio â chwsmeriaid a dysgu lefel uchel o wasanaeth cwsmeriaid. Bydd hyn yn cynnwys cynnig gwasanaeth cwsmeriaid wyneb yn wyneb a thros y ffôn.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.