Technegydd Deintyddol – Prentis

Abertawe
£4.81 yr awr am y flwyddyn gyntaf (agored i drafodaeth yn dibynnu ar eich gallu)
Amser Llawn
30.10.22

Fel Technegydd Deintyddol dan hyfforddiant bydd gennych allu i greu castiau, modelau dyblyg, modelau trimio, castiau astudio, fflasgiau a phecynnau dannedd gosod, argraffiadau 3D digidol a pharodrwydd i drin ag achosion gwahanol.
Mae’r rôl gyffrous hon yn addas ar gyfer rhywun brwdfrydig sy’n medru rhoi’r cwsmer yn gyntaf, gan gadw ei ardal waith yn lân ac yn daclus. Bydd gan ymgeiswyr hefyd sgiliau cyfathrebu cryf, a byddant yn gallu gweithio yn annibynnol ac fel rhan o dîm, gan ddarllen a dehongli cyfarwyddiadau yn effeithiol. Rhaid i ymgeiswyr feddu ar 1 gymhwyster Safon Uwch a llygad dda iawn am fanylder.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.