Technegydd Cynnal a Chadw dan hyfforddiant (Tân a Diogelwch)

Fforestfach
£10,500 – £14,560
Amser llawn
26.08.22

Bydd y rôl hon yn cynnwys:
• Cynllunio ac ymgymryd â thasgau cynnal a chadw ar gyfer diffoddwyr tân, systemau larwm tân, systemau larwm tresmaswyr, systemau teledu cylch cyfyng, systemau rheoli mynediad a goleuadau argyfwng.
• Cydweithio â staff peirianneg a staff technegol.
• Gweithio’n agos â staff mewnol i gyflawni targedau sydd wedi’u gosod
• Sicrhau cydymffurfiaeth â deddfwriaethau iechyd a diogelwch
• Dilyn gweithdrefnau cynnal a chadw
• Rheoli stoc, cyflenwadau ac offer

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.