Technegydd Cyfrifeg – Dan Hyfforddiant

Canol y Ddinas – Abertawe
£4.83 yr awr
Amser Llawn
19.8.22

Mae un o gwmnïau cyfrifeg annibynnol, fwyaf De Cymru yn chwilio am Dechnegydd Cyfrifeg Dan Hyfforddiant i ymuno â’u tîm.

Byddwch yn cael cyfle i astudio cymhwyster AAT wrth weithio ar bortffolio eang o gleientiaid. Byddwch yn cynorthwyo’r tîm gyda chadw cyfrifon a gwaith archwilio. Bydd y rôl yn cynnwys archwilio, cysoni, rheoli cyfrifon, anfonebu a dyletswyddau sy’n ymwneud â’r gyflogres, a byddwch yn derbyn hyfforddiant llawn.

Rhaid bod gennych awydd cryf i ddod yn gyfrifydd, sgiliau cyfathrebu da, entrepreneuriaeth ac ymwybyddiaeth fasnachol, y gallu i feithrin perthnasoedd, aml-dasgio a gweithio ar eich liwt eich hun.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.