Technegydd Cerbydau Nwyddau Trwm – Prentis

Llansamlet
£256.00 yr wythnos
Amser Llawn
3.3.24

Bydd Technegydd Cerbydau Nwyddau Trwm yn archwilio, cynnal a thrwsio cerbydau trwm sy’n pwyso 3.5 tunnell a thrymach, megis cerbydau nwyddau trwm a bysiau, gan ymgymryd â gwaith:
• Gwasanaethu – cynnal archwiliadau.
• Cynnal a chadw – gwaith cynnal a chadw cyffredinol ac ataliol.
• Trwsio – trwsio/newid rhannau.
• Diagnosteg – canfod namau ar systemau.

Bydd gennych ddealltwriaeth o bwysigrwydd gwiriadau bob 6 wythnos, trwyddedau Gweithredwyr (O) a rhwymedigaethau cyfreithiol. Fel prentis technegydd, byddwch yn derbyn hyfforddiant i safon y gwneuthurwr a DVSAs.

Ar ôl cwblhau’r Rhaglen Prentisiaeth, byddwch yn ennill cymhwyster cenedlaethol a gydnabyddir yn genedlaethol o fewn y diwydiant modurol.

• Nid oes angen i chi feddu ar gymwysterau modurol.
• Rhaid i chi gael sgiliau Saesneg a Mathemateg da a byddwn yn eich helpu i ddatblygu’r sgiliau hyn ymhellach.
• Mae graddau disgwyliedig yn dderbyniol yn ystod y cam ymgeisio.

Bydd angen i chi fod yn hapus i yrru ystod eang o gerbydau megis cerbydau nwyddau trwm, tryciau a bysiau. I fod yn dechnegydd Cerbydau Trwm bydd angen i chi fod yn gymharol gryf a heini.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales