Swyddog Rheoli Gwerthiant

Uplands
£20,000 – £22,000 y flwyddyn
Amser Llawn
30.6.22

• Rheoli’r holl ymholiadau, archebion, a chyfathrebu sy’n dod i mewn – trwy’r holl sianeli gan gynnwys ffôn, gwefan, system archebu lleoliad, cyfryngau cymdeithasol, cyfrifon cenedlaethol ac allgymorth lleol.
• Tyfu a chynyddu gwerthiant a archebir ymlaen llaw a nifer yr ymwelwyr trwy werthu pecynnau, cynigion, achlysuron a phrofiadau.
• Rheoli cwsmeriaid posibl yn effeithiol a chynorthwyo’r adran i fodloni cyfraddau trosi a thargedau.
• Cynorthwyo’r tîm i hyrwyddo pob menter ar gyfer y busnes.
• Sicrhau bod yr holl ymholiadau, archebion, a chyfathrebu cysylltiedig yn cael eu gweithredu yn unol â safonau a dulliau gwaith y Grŵp Lletygarwch Creadigol, a’u bod yn cael eu prosesu i derfynau amser yn effeithlon.
• Cynorthwyo’r busnes i ddarparu cyfathrebu rhagorol i gwsmeriaid.
• Adroddiadau Diwedd Dydd a phresenoldeb a chyfranogiad mewn cyfarfodydd gwerthu wythnosol.
• Chwarae eich rhan drwy ddarparu profiad eithriadol i’n cwsmeriaid, gan feithrin perthynas â nhw i ysgogi teyrngarwch hirdymor.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.