Swyddog Gweithredol y Cyfryngau

Landore
£22,000 – £24,000
Amser Llawn
14.01.2022

Bydd gofyn i chi gyfrannu at bob math o gynnwys, gan gynnwys y wefan, cyfryngau cymdeithasol, y rhaglen paru ddigidol, yn ogystal â chymryd rhan mewn cyfweliadau a chreu fideos. Byddwch yn gweithio ochr yn ochr â staff masnachol, marchnata, rheolaeth y stadiwm, manwerthu ac adrannau tocynnau ar amrywiaeth o straeon gwahanol. Yn ogystal, byddwch yn mynychu pob gêm gartref ac ambell gêm oddi cartref.

Byddwch yn cynorthwyo gyda’r gwaith o greu cynnwys ar gyfer tudalennau cyfryngau cymdeithasol y clwb ar y cyd â’r rheolwr cyfryngau cymdeithasol. Bydd gofyn i chi hefyd helpu rheoli cyfryngau cymdeithasol y clwb yn ystod gemau a bod yn bresenoldeb gweladwy, ochr yn ochr ag aelodau eraill yr adran gyfryngau. Bydd gofyn i chi ymgymryd â chyfrifoldebau a dyletswyddau eraill ar gais eich rheolwr llinell.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.