Swyddog Gweithredol Priodas a Ffordd o Fyw

Fairyhill & Oldwalls
£21,000 – £25,000 Dibynnu ar brofiad
Amser Llawn
13.8.21

Mae cwmni lleoliad priodasau llwyddiannus yn chwilio am Swyddog Gweithredol Priodas a Ffordd o Fyw i ymuno â’u tîm. Bydd dyletswyddau’r rôl yn cynnwys ymateb i ymholiadau newydd, darparu ymgynghoriadau ffôn ac e-bost a darparu lefel ragorol o wasanaeth i gwsmeriaid. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn angerddol, yn drefnus, yn hoffi gweithio gyda chwsmeriaid ac yn barod i ragori ar ddisgwyliadau. Byddai meddu ar brofiad o reoli yn fanteisiol ond nid yw hyn yn hanfodol.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.