Swyddog Gweithredol Cysylltiadau Cyhoeddus a Marchnata Abercraf

Abercraf
£8.91 yr awr
Amser Llawn
22.10.21

Mae gennym swydd Swyddog Gweithredol Cysylltiadau Cyhoeddus a Marchnata ar gael o fewn ein cwmni, sy’n tyfu ar raddfa barhaus. Er ein bod yn gwmni newydd (5 mlwydd oed), rydym yn cael effaith fawr ar y diwydiant brodwaith ac argraffu. Rydym yn chwilio am unigolyn brwdfrydig sy’n hoffi herio’i hun a defnyddio’i sgiliau i gwblhau tasgau. Mae’r swydd hon yn un gwerth chweil a heriol, ac rydym yn dyblu ein gwerthiannau bob blwyddyn felly mae angen i ni benodi person addas i’r rôl fel y gallwn gyflawni targedau.

Fel Swyddog Gweithredol Cysylltiadau Cyhoeddus a Marchnata, byddwch yn gyfrifol am farchnata ein brand, rheoli, cynllunio a gweithredu ein hymgyrchoedd Cysylltiadau Cyhoeddus, cyfryngau cymdeithasol a chreu ymgyrchoedd newydd ar gyfer ein busnes.

Mae’r rôl hon yn un amlweddog, a bydd gofyn i chi gynllunio a rheoli ymgyrch Cysylltiadau Cyhoeddus, cymryd cyfrifoldeb am weithgarwch cyfryngau cymdeithasol a bydd datblygu cynnwys ac asedau creadigol yn rhan hollbwysig o’r rôl. Bydd gofyn i chi hefyd ymwneud â digwyddiadau rhwydweithio a chodi proffil megis digwyddiadau gwobrwyo ac ati, i godi ein proffil a hybu ein busnes ar y cyfryngau cymdeithasol.

Bydd eich gwaith dydd i ddydd yn cynnwys cysylltu â’r cyfryngau, ysgrifennu creadigol, cynllunio ymgyrchoedd, rheoli prosiectau, rheoli perthnasoedd mewnol, ymchwilio, mesur a gwerthuso gweithgarwch a gwaith marchnata gweinyddol.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.