Swyddog Glanhau Masnachol

De Cymru
£19,000
Amser Llawn
30.8.21

Mae cyfle cyffrous wedi codi i Swyddog Glanhau Masnachol ymgymryd â dyletswyddau megis glanhau ffenestri, gwteri, cladin a defnyddio peiriant golchi diwydiannol. Bydd gofyn i chi deithio ledled De Cymru fel rhan o’r swydd hon.

Mae profiad o olchi ffenestri â pholion yn ddymunol ond nid yw hyn yn hanfodol oherwydd bydd deiliad y swydd yn derbyn hyfforddiant llawn. Rhaid i chi fod yn frwdfrydig ac yn ddibynadwy. Mae’r cwmni’n rhedeg busnes proffesiynol iawn felly ymgeisiwch dim ond os ydych yn unigolyn sy’n hoffi gweithio’n galed. Rhaid i chi fod yn 25 neu’n hŷn i ymgeisio am y swydd hon oherwydd rhesymau yswiriant.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.