Swyddog Diogelwch Trwyddedig (SIA) Trenau

Ar draws De a De Orllewin Cymru
£9.30/awr
Amser llawn neu ran-amser
27/11/2020

Rydym yn chwilio am swyddog diogelwch sydd â thrwydded SIA i sicrhau bod mesura cadw pellter cymdeithasol yn cael eu dilyn ar drenau. Gallwch gychwyn yn y rôl ar unwaith. Rhaid i ymgeiswyr allu gyrru i leoliadau amrywiol a mynd ar drenau. Mae oriau’r rôl yn hyblyg a gall ymgeiswyr llwyddiannus ddewis gweithio’n llawn amser neu’n rhan amser.

Cyferniod Y Swydd: BS143