Swyddog Diogelwch – Merthyr Tudful

Merthyr Tydfill
£8.91 yr awr
Amser Llawn
24.9.21

Mae cwmni diogelwch yn chwilio am Swyddogion Diogelwch i weithio mewn amryw o leoliadau ledled Merthyr Tudful.

Rhaid i ymgeiswyr feddu ar drwydded SIA ac, yn ddelfrydol, ei gerbyd personol. Mae nifer o sifftiau gwahanol ar gael gan gynnwys sifftiau nos a fydd yn gofyn i chi batrolio’r ardal. Rhaid i ymgeiswyr fod yn hynod o broffesiynol a meddu ar sgiliau cyfathrebu rhagorol ac etheg gwaith da.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.