Swyddog Diogelu ac EDI

Glandŵr
£18,000-£20,000 y flwyddyn
Amser Llawn (40 awr)
08.07.22

Mae’r Academi yn chwilio am unigolyn i weithio mewn rôl newydd sbon. Dyma un o rolau mwyaf allweddol ein Hacademi, felly rydym yn chwilio am unigolyn cymwys a phrofiadol sy’n meddu ar sgiliau cyfathrebu a threfnu rhagorol, ynghyd â llygad am fanylder, hyblygrwydd a dycnwch i reoli anghenion amrywiol.

Byddwch yn gyfrifol am sicrhau bod diogelwch ac EDI yn rhan annatod a hollbwysig o’r academi a bydd gofyn i chi greu diwylliant lle mae pawb yn teimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi, yn ddiogel a’u bod yn cael eu cefnogi.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.