Swyddog Cyllid Gweithredol

Abertawe  SA7
£25,000 – £30,000
Amser Llawn
30.11.22

Rydym yn chwilio am Swyddog Cyllid Gweithredol i ymuno â’r tîm. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gyfrifol am ddarparu cymorth busnes ac ariannol i’r Rheolwr Cyllid EMPAC, a gweithio’n agos â’r tîm Cyfrifon Taladwy, rhanddeiliaid eraill a sefydliadau trydydd parti, er mwyn sicrhau bod trafodiadau ariannol pob adran yn cael eu dyrannu, eu cysoni a’u prosesu yn unol â chyllidebau adrannol penodol.

Bydd y Swyddog Cyllid Gweithredol yn darparu diweddariadau/adroddiadau ariannol manwl i’r Rheolwr Cyllid EMPAC yn rheolaidd, gan amlinelli a nodi unrhyw amrywiadau ac anomaleddau mewn perthynas ag amcanion ariannol penodol.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.