Steilydd Addurniadau

Fairyhill & Oldwalls
£6.75 – £9.00 yr awr
Rhan-amser
13.8.21

Mae cwmni lleoliad priodasau llwyddiannus yn chwilio am Steilydd Addurniadau
i ymuno â’u tîm. Bydd dyletswyddau’r rôl yn cynnwys sicrhau bod ceisiadau cwsmeriaid yn cael eu diwallu, sefydlu seremonïau, trawsnewid ystafelloedd a chadw a chynnal gorchuddion cadeiriau a llieiniau bwrdd, er mwyn sicrhau eu bod yn cael eu cadw i safon uchel. Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol llygad dda am fanylder, y gallu i weithio’n annibynnol ynghyd â sgiliau cyfathrebu cadarn. Mae profiad blaenorol o weithio mewn rôl debyg yn ddymunol, ond nid yw hyn yn hanfodol.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.