Staff Trawsffurfio Coetsis Dan Hyfforddiant

Fforestfach/Waunarlwydd
£8.91 yr awr
Amser Llawn
30.6.21

Byddwch yn derbyn hyfforddiant eang ar sut i drawsffurfio coetsis convert yn fysys ysgol ac yn ymgymryd â’r dyletswyddau canlynol yn eich rôl fel Staff Trawsffurfio Coetsis Dan Hyfforddiant i sicrhau gyrfa hirdymor.

Dyletswyddau’r rôl: Ffitio lifftiau ar gyfer cadeiriau olwyn; Ffitio drysau; Gwaith strwythurol; Weldio, ac unrhyw ddyletswyddau gofynnol eraill i sicrhau bod y cwmni yn diwallu pob terfyn amser.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.