Staff Lletygarwch

Reynoldston
£4.62 – £8.91 yr awr
Amser llawn a rhan-amser
28/10/21

Mae cwmni traddodiadol a llwyddiannus yn chwilio i benodi ymgeiswyr i amrywiaeth o rolau gwahanol. Mae’r rolau’n cynnwys gweithio fel staff blaen y tŷ, cynorthwywyr cegin, golchwyr llestri a staff cynnal a chadw. Mae’r oriau’n hyblyg ac mae’r cwmni’n cynnig rolau amser llawn a rhan-amser. Bydd yr ymgeiswyr delfrydol yn awyddus i ddysgu, yn ddibynadwy ac yn mwynhau cyflwyno gwasanaeth cwsmeriaid o’r radd flaenaf. Mae profiad blaenorol o weithio mewn rôl berthnasol yn ddymunol, ond nid yw hyn yn hanfodol oherwydd byddwn yn darparu hyfforddiant i’r ymgeiswyr llwyddiannus.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.