Staff Gweini

Y Mwmbwls
£7.00-£9.00 yr awr
Amser Llawn a Rhan Amser
17.05.2021

Rydym yn chwilio am staff gweini profiadol i ymuno â thîm bwyty prysur a fydd yn gweithio mewn bwyty ar ôl iddi chael ei ail-hagor. I ymgeisio ar gyfer y rôl, rhaid ichi feddu ar o leiaf dwy flynedd o brofiad o weithio mewn rôl debyg mewn amgylchedd prysur a bywiog. Dyma rôl barhaol, a rhaid i ymgeiswyr fod yn frwdfrydig, yn sbort a rhaid iddynt feddu ar ymagwedd bositif a llygad wych am fanylder mewn perthynas â’r gwasanaeth ac anghenion cwsmeriaid. Rhaid i chi fod dros 18 oed a bod ar gael i weithio gyda’r nos ac ar benwythnosau. Byddai sgiliau Barista hyfforddedig yn fanteisiol.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.