Staff Cymhennu

Fairyhill & Oldwalls
£6.75 – £9.00 yr awr
Rhan-amser
13.8.21

Mae cwmni lleoliad priodasau llwyddiannus yn chwilio am Staff Cymhennu i ymuno â’u tîm. Bydd dyletswyddau’r rôl yn cynnwys glanhau llety’r lleoliad, paratoi llety ar gyfer gwesteion a chyflawni’r lefel uchaf posib o ran safonau glanhau. Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol brofiad blaenorol o weithio mewn rôl berthnasol, ymagwedd weithgar a threfnus yn ogystal â llygad am fanylder.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.