Staff Bar

Fairyhill & Oldwalls
£6.75 – £9.00 yr awr
Rhan-amser
13.8.21

Mae cwmni lleoliad priodasau llwyddiannus yn chwilio am Staff Bar i ymuno â’u tîm. Bydd dyletswyddau’r rôl yn cynnwys prosesu a derbyn archebion a chynorthwyo i gadw’r bar yn lân ar bob adeg. Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol brofiad o weithio mewn bar prysur, ac mi fydd yn drefnus, yn ddibynadwy ac yn medru gweithio ar ei liwt ei hun.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.