Staff Arlwyo

Fairyhill & Oldwalls
£6.75 – £9.00 yr awr
Rhan-amser
13.8.21

Mae cwmni lleoliad priodasau llwyddiannus yn chwilio am staff Arlwyo i ymuno â’u tîm. Bydd dyletswyddau’r rôl yn cynnwys gweini a glanhau byrddau, ymgysylltu â chleientiaid i sicrhau’r gwasanaeth gorau posib, yn ogystal â chynorthwyo i gadw blaen y tŷ yn lân ar bob adeg. Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol brofiad blaenorol o weithio mewn bar prysur, ac mi fydd yn gallu gweithio’n annibynnol ac yn medru cyfathrebu’n effeithiol. Byddai meddu ar brofiad o weithio mewn priodasau yn fanteisiol, ond nid yw hyn yn hanfodol.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.