Saer – Prentis

Abertawe a thu hwnt, pan fo angen
£4.81 yr awr
Amser llawn
15.07.22

I fod yn saer rhaid i chi feddu ar lygad dda am fanylder a sgiliau mathemateg da er mwyn mesur a gweithio allan yr onglau cywir. Bydd hefyd angen i chi ddilyn lluniadau a chynlluniau technegol.

Prif dasgau:

• Torri a siapio pren gan eu troi yn estyll, byrddau sgyrtin a fframiau ffenestri/drysau
• Creu a gosod drysau, fframiau ffenestri, grisiau a chelfi
• Ffitio strwythurau pren, megis distiau ar gyfer lloriau a thoeon, toeau pren, grisiau, waliau sydd wedi’u rhannu a fframiau drysau a ffenestri (gosodiadau cyntaf)
• Gosod byrddau sgyrtin, drysau, cypyrddau a silffoedd, yn ogystal â dolenni drysau a chloeon (ail osodiadau)
• Adeiladu cydrannau pren dros dro ar gyfer concrit sy’n sychu, e.e. ar sylfeini adeiladau (ffurfweithiau)
• Creu a gosod offer y tu mewn i warysau, tai, swyddfeydd ac adeiladau eraill.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.