Rheolwr Prosiect Cynorthwyol – Prentis (Peirianneg)

Port Talbot
£20,000
Amser Llawn
21.10.22

Mae cwmni peirianneg sy’n cynhyrchu offer sy’n amddiffyn rhag llifogydd a ffrwydradau yn chwilio am Reolwr Prosiect Cynorthwyol i weithio fel rhan ganolog o’r tîm prosiectau. Bydd y rôl yn gofyn i’r ymgeisydd llwyddiannus weithio gyda’r tîm i gyflawni prosiectau amddiffyn rhag llifogydd ledled y DU a phrosiectau amddiffyn rhag ffrwydradau ledled y byd.

Mae’r rôl hon amrywiol a heriol hon yn cynnwys llawer o gyfrifoldebau technegol a gweinyddol. Felly, bydd angen i ymgeiswyr feddu ar ddiddordeb yn y rôl, dealltwriaeth eang o ddisgyblaethau peirianneg – mecanyddol a sifil – ynghyd â chymhwysedd mewn dulliau rheoli prosiect.

Bydd dyletswyddau’n cynnwys rheoli a chydlynu’r broses dylunio prosiect, gweithio ochr yn ochr â pheiriannydd dylunio MM, cwblhau gwaith papur prosiectau, gan gynnwys prosiectau sy’n defnyddio MS Project, cwblhau gwaith papur iechyd a diogelwch gan gynnwys asesiadau risg, datganiadau ac archwiliadau. Byddwch hefyd yn gorfod ymgymryd â gweithgareddau caffael, cydlynu unrhyw isgontractwyr sy’n sy’n ymwneud â’r prosiectau, rheoli cyfatebiaeth â chwsmeriaid trwy gydol y prosiect a chyflwyno dogfennaeth cau’r prosiectau.

Rhaid i chi feddu ar Lefel 3 mewn Peirianneg gan y bydd y rôl hon yn gofyn i chi astudio cymhwyster Lefel 4 yng Ngholeg gŵyr Abertawe.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.