Rheolwr Diodydd Grŵp

Uplands
£30,000 – £40,000 y flwyddyn
Amser llawn
30.6.22

Fel Rheolwr Diodydd Grŵp, bydd gofyn i chi gysylltu a rhwydweithio gyda brandiau i arwyddo cytundebau, creu bwydlenni newydd ar gyfer pob un o’n brandiau gwahanol a gweithio’n agos gyda Rheolwyr Cyffredinol a Rheolwyr Bar ar bob safle. Os oes gennych chi ddiddordeb mewn bariau a diodydd dyma’r rôl i chi!

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.