Rheolwr Digwyddiadau

Fairyhill
£21,000 – £28,000
Amser Llawn
13.8.21

Mae cwmni lleoliad priodasau llwyddiannus yn chwilio am Reolwr Digwyddiadau i ymuno â’u tîm. Bydd dyletswyddau’r rôl yn cynnwys rheoli digwyddiadau o safon uchel, cydgysylltu ag aelodau allweddol eraill y tîm megis y Prif Gogydd. Rhaid ichi feddu ar lygad dda am fanylder, a bydd gofyn i chi dyrannu tasgau yn effeithiol. Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus sgiliau arwain cadarn a sgiliau trefnu a chadw amser.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.