Rheolwr Cynhyrchu Sifftiau

Crosshands
£12.92 yr awr
Amser Llawn
28.2.21

Rydym yn chwilio am Reolwr Cynhyrchu Sifftiau i ymuno â’n tîm. Bydd y Rheolwr Cynhyrchu Sifftiau yn arwain tîm er mwyn sicrhau bod pawb yn anelu i gyflawni’r effeithiolrwydd gweithredol gorau posib. Bydd deiliad y swydd yn gorfod sicrhau bod dangosyddion perfformiad allweddol yn cael eu diwallu, a bod safonau technegol uchel yn cael eu cynnal, trwy ddatblygu staff, prosesau a systemau.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.