Rheolwr Cyfrif Gwerthu – Prentis

Fforestfach
£5.00 yr awr
Amser Llawn
30.6.21

Dyma gyfle cyffrous i Brentis Rheolwr Cyfrif Gwerthu, a fydd yn gyfrifol am ystod eang o dasgau o fewn y sector TG, megis gwneud a derbyn galwadau ffôn er mwyn helpu cwsmeriaid gydag anghenion penodol a chynnal eu diddordeb yng ngwasanaethau a chynhyrchion y cwmni.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.