Rheolwr Contractau

Fforestfach
£30k – £35k
Amser Llawn
31.1.22

Yn atebol i’r Cyfarwyddwr Gweithrediadau, dyma rôl ymarferol iawn a fydd yn gofyn i chi rheoli, cynnal a chadw cyfathrebiadau’r swyddfa, prosesu offer a hyrwyddo diwylliant weithio ddiogel trwy ystod eang o brosiectau. Byddwch yn gyfrifol am weithredu polisïau’r cwmni i sicrhau bod yr holl weithgareddau ar y safle yn cydymffurfio yn barhaus â pholisïau Iechyd, Diogelwch, Amgylchedd ac Ansawdd y cwmni. Byddwch bob amser yn gweithio mewn modd diogel i sicrhau diogelwch eich hun ac aelodau’r tîm.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.